HDS1504-CS1504

HDS1504 for Symbol Motorola CS-1504 scanners Ver 4.0.1 screenshot

HDS1504 for Symbol Motorola CS-1504 scanners Ver 4.0.1 Software For Symbol/Motorola CS1504

Download Kupovina
HDS1504 Softver za prikupljanje podataka za Symbol Motorola CS1504 barkod skenere.

HDS1504 omogućava konfigurisanje i komunikaciju sa SC1504 bar kod skenerima. Jednostavan prenos podata u sve Windows aplikacije.

Glavne mogucnosti progama HDS1504:
  • Slanje barkodova direktno Windows aplikacije/baze podataka kao otkucaje sa tastature.
  • Slanje barkodova u log datoteke (dostupna opcija dinamickog dodjeljivanja imena datoteka).
  • Slanje barkodova u baze podataka upotrebom ODBC drajvera: Oracle, SQL, Access, Excel.
  • Automatsko logoavnje vremena ocitavanja (Date/Time stamping) kao i vremena skeniranja barkoda. Nema potrebe za hardverskim dodacima!
  • Opcija dodavanja Prefix/Sufixa . Korisnicki definisani stringovi ili otkucaji tastature koji mogu biti dodani svakom procitanom barkodu.
  • Podrška za rad sa više barkod citaca.
  • Nema potrebe za nabavkom novog hardvera! Nema potrebe za dodatnim programiranjem. Jednostavna integracija u vaše postojece programe!


Tipovi Licenci Često postavljana pitanja Dokumentacija Primjer upotrebe Slike Ekrana 

Tags: Bar code, barcode software, scanners software, reader software, Symbol cs1504, Motorola cs1504 Keywords: SC-1504,CS-1504,RS232, RS-232C,RS-485,USB,scanners,readers,serial,barcode,bar code,data acquisition,software,wedge,driver,pos,excel,vb,access,dde
Serbian