CPS Plus Standard

CPS Plus Standard Ver 6.8 screenshot

CPS Plus Standard Ver 6.8 RS232 Software / USB data acquisition software

CPS Plus Standard omogućava RS232 uređajima poput: bar code skenera, čitača magnetnih kartica, digitalnih vaga, digitalnih senzora, laboratorijskih instrumenta, mikrokotrolera ... da komuniciraju sa bilo kojom Windows applikacijom.

Radi istovremeno sa više COM portova! Potpuno konfigurabilni filteri za podatke.

  • Radi sa više serijskih portova istovremeno!
  • Potpuno konfigurabilni filteri omogucavaju da dobijete ulazne podatke u željenom formatu.
  • Opcije za logovanje: snimanje u fajlove sa dinamickim imenovanjem fajlova, tastatura režim, DDE režim (slanje u Excel, Access, ... bilo koja aplikacija koja podržava DDE).
  • Napravite garfikone u vašim aplikacijama koji se automatski ažuriraju podacima pristiglim sa serijskog porta odnosno podacima pristiglim od spojenih uredaja.
  • Prijem i obrada podataka u Real-Time pogodno za prikaz u Excel, Access, statistickim programima... ili bilo kojoj Windows aplikaciji.
  • Automatsko logoavnje vremena ocitavanja (Date/Time stamping).
  • Slanje bilo kojeg karktera i punog ASCII seta spojenim uredajima / instrumentima. (komunikacija, konfigurisanje i prenos podataka sa Vašim serijskim uredajima bez potrebe pisanja bilo kakvog koda -programiranja).
  • Veoma jednostavan za upotrebu.
  • Nema potrebe za nabavkom novog hardvera! Nema potrebe za dodatnim programiranjem.


Download Kupovina Tipovi Licenci

Comparison chart of Standard and Professional editions:
Key Features Standard Professional
Capturing and logging data from 256 Com ports simultaneously! (standard RS-232, add-on cards, USB to RS232 converters ...)
Fully configurable data filters, to get data you want from the input strings.
a
Send commands and control any serial RS232 device connected to serial ports.
aa
Log data received through a serial port by converting the data to keystrokes.
ww
Log data received through a serial port by passing the data using DDE. ( Input serial data directly into Excel, Access... )
ww
Log data received through a serial port to files. (Dynamic file naming option)
ww
Log RS232 data directly to database using ODBC and SQL. (Example: RS232 data to Oracle, MS SQL, My SQL ...)
 
Programmable VBScript/Jscript filters (parsing and filtering more complex data structures).
 
Advanced data filters configurable for each serial port.
 
 
 
 

 

Tags: RS232C Software, Serial Data Acquisition Software Keywords: RS232, RS-232C,RS-485,USB,scanners,readers,digital,scales,gage,balances,serial,barcode,bar code,data acquisition,software,wedge,driver,pos,excel,vb,access,dde
Serbian